Privacy verklaring.

Introductie.

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

Toepassing.

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tuunders V.O.F.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Tuunders V.O.F.
Adres: Klaasputhoek 27, 4481CG Kloetinge
Telefoonnummer: 0113 – 45 00 05
KvK: 74667548

Website: www.tuunders.nl

De website van Tuunders (www.tuunders.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Tuunders is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Tuunders zijn slechts enkele van deze gegevens relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

Doeleinden.

Tuunders verzamelt persoonsgegevens via www.tuunders.nl via formulieren op de website. De Tuunders website is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om:

Uw naam,
e-mailadres,
een bericht.
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Verstrekking aan derden.

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Tuunders werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Tuunders essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Tuunders zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Tuunders is actief op social media. De social media pagina’s van Tuunders verzamelen wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.tuunders.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, wijziging of verwijderen van persoonsgegevens.

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.
Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Bewaren van gegevens.

Tuunders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

Beveiliging.

Tuunders treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Tuunders.
Het personeel van Tuunders gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
Tuunders maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
Tuunders registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

Klachten.

Heeft u een klacht over de manier waarop Tuunders met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.